27 maj 2015

skorzoner

Hover å
Skorzoner

Kornet Stenbræk

Toradet Star

Krat-Fladbælg

Maj-Gøgeurt


Mose-Bølle


26 maj 2015

Enskællet Sumpstrå

Vest Stadil Fjord
Syd for Bjerg Thomsens hytte
vest for fugletårnet på den anden side af vandløbet

Enskællet Sumpstrå
24 maj 2015

Tyttebær

Albæk mose, stien
Tyttebær

Pille-Star

Fåre-Svingel

Albæk Mose, gul sti mod syd
Eng-Kabbeleje

Toradet Star

Almindelig Star

Knæbøjet Rævehale

Festgræs

Nikkende Star

Albæk Mose, mosehuller ved stien
Top-Star


Smalbladet Kæruld

Dejbjerg. Præstegårds-søen
Grå Star

Manna-Sødgræs

Liden Siv

21 maj 2015

Vinterkarse


Ringkøbing. Odinsvej
Almindelig Vinterkarse


20 maj 2015

Liden fugleklo

Ringkøbing. Baneterrænet
Liden FuglekloSmalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Håret Høgeurt

Skov-Jordbær18 maj 2015

Maj-Gøgeurt

Bundsbæk Mølle
Maj-Gøgeurt


16 maj 2015

Ramsløg

Ringkøbing. Holstebrovej
Ramsløg


14 maj 2015

Krumhals

Søndervig Landevej
Krumhals

Søndervig
Almindelig Star


11 maj 2015

Plettet Arum - sprunget ud

Plettet Arum.
I dag sprang flere af dem ud.

De dufter svagt af viol
Hylsterblad er totalt 16 cm
Kolben (øverste del) er 3 cm

Se de uudsprunge her

Hoved-Frytle

Albæk mose
Hoved-Frytle

Knippe-Star

Nikkende Star
10 maj 2015

Arum

Arum i bøgehækken på egen matrikel


09 maj 2015

Gåsemad

Ringkøbing Holstebrovej
Gåsemad

Vår-Vikke

Ringkøbing, baneterrænet
Vår-Vikke

04 maj 2015

Blød Storkenæb

Ringkøbing
Viadukten

03 maj 2015

Rød Svingel

Albæk mose
Rød Svingel

Mark Frytle
der helt domonerer en grøftekant

Hunde-Viol
i samme grøftekant

Kær-Tidsel
før den sætter stok

Tue-Kæruld

Top-Star
blade 5 mm


Bundsbæk Mølle
Plettet Gøgeurt i sin tidlige vår