24 juli 2021

Tandbælg

Dejbjerg Hede
TandbælgVild Gulerod


Smalbladet Høgeurt
Guldblomme er afblomstret10 juli 2021

Vand-Pileurt

 Holstebrovej
Vand-PileurtKors-AndemadHer med hvirvlere

Tigger-Ranunkel
04 juli 2021

Svøb-Gedeblad

 Bjørnemosen
Svøb-Gedeblad


Sump-KællingetandPlettet Gøgeurt03 juli 2021

Vild hør

Dejbjerg Hede
Vild hør


Liden SkjallerBrunelle

Akmindelig HøgeurtKlokkelyng


Hjertegræs


Tofrøet Vikke

Gyldenris

Græsbladet Fladstjerne

Arnika er ved at være afblomstret

Opret Kobjælde med flotte frugter


Okkergul Randøje