21 maj 2020

Vibefedt

Houstrup Strand
Vibefedt

Almindelig MælkeurtEng-TrolddurtMose-TroldurtGrå StarSmalbladet Kæruld


Klit-Høgeurt


Vår-Brandbæger


Smalbladet Vikke19 maj 2020

Spæd Mælkeurt

Dejbjerg Hede
Spæd Mælkeurt
KattefodMangeblomstret Frytle
18 maj 2020

Trævlekrone

Vest Stadil Fjord
TrævlekroneFoder-KulsukkerHusby
Fåresvingel


Fjordstien i Ringkøbing

Liden Storkenæb


14 maj 2020

Opret Kobjælde

Dejbjerg Hede
Opret Kobjælde
Knoppen sprunget ud 19.5.2020Mose-Troldurt
Maj-Gøgeurt
Liljekonval

Alkjærlukke i Ringkøbing
Miliegræs


Kantet konval
13 maj 2020

Mur-Jordrøg

Sti ved Vestas på Ringkøbing Havn

Mur-JordrøgLæge-OksetungeUdspærret VinterkarseSmalbladet Vikke