14 maj 2020

Opret Kobjælde

Dejbjerg Hede
Opret Kobjælde
Knoppen sprunget ud 19.5.2020Mose-Troldurt
Maj-Gøgeurt
Liljekonval

Alkjærlukke i Ringkøbing
Miliegræs


Kantet konval
Ingen kommentarer: