31 juli 2012

Skjolddrager

Halby ved Stauning
Almindelig Skjolddrager28 juli 2012

Spergel

Vest Stadil Fjord  i vådområde ved fugletårn syd for Bjerg Thomsens hytte
Spergel

Sand-Siv, i blomst


23 juli 2012

Kær-Tuekogleaks

Stråsø Plantage. Blåbjerg Bakke

Kær-tuekogleaks

Benbræk

Tandbælg

22 juli 2012

Harril

Thorsminde, sydtange.

Harril

Rødtop

Rejkær Plantage

Græsbladet Fladstjerne

Mangestænglet Sumpstrå

Stortoppet Hvene


Husby Klitplantage

Knærod

21 juli 2012

Soldug

Klausigvej
Rundbladet soldug


Klokke-Ensian


Ager-Mynte


Bitter Bakkestjerne

Liden siv med vegetative topskud
Vindaks i bygmark


20 juli 2012

Skov-Brandbæger

Veststadil Fjord hele vejen på stien til fugletårnet syd for Bjerg Thomsens jagthytte

Skov-Brandbæger
med den karakteristiske duft


15 juli 2012

Nyse-Røllike

Skjern å. Rasteplads Lønborg
Nyse-Røllike

Lønborg hede
Kær-Tuekogleaks

13 juli 2012

sand-Siv

Husby Klitplantage. Græm badesø, d.v.s. Skavemose

Sand-Siv

Flydende Kogleaks


08 juli 2012

Tue-Siv

Houstrup Strandvej., Redningsvejen
Tue-Siv

Blåtop

Sandskæg

Katteskæg

Skællet Støvbold
ca. 7 cm


03 juli 2012

Stjerne-Star

Husby Klitplantage


Stjerne-Star

Børste-Star

01 juli 2012

Gederams

Landevej mod Stavning
Gederams

Skjern å. Pumpestation Nord.
Tykakset Star


Børste-Siv