21 juli 2012

Soldug

Klausigvej
Rundbladet soldug


Klokke-Ensian


Ager-Mynte


Bitter Bakkestjerne

Liden siv med vegetative topskud
Vindaks i bygmark


Ingen kommentarer: