30 august 2015

Kær-Padderok

Fiskesø ved Højmark ved hovedvej 28 ved 12 km pind-
Kær-Padderok

Langt de fleste planter med aks, har akset i spidsen,
men nogle få planter har også aks i spidsen af de øverste grene.
Smalbladet DunhammerVejbred Skeblad

Manna-Sødgræs

Femhannet Hønsetarm

Fiskesøen

Stenen ved fiskesøen29 august 2015

Pilblad

Skjern å. Pumpestation Nord
Pilblad

Sump-Kællingetand

Egen matrikel
Plettet ingefær med røde frugter


21 august 2015

Vandaks

Husby Klitplantage
Hareflod Sø

Aflangbladet Vandaks

Liden Siv

Katteskæg

Djævelsbid

Tue-Siv

Stjerne-Star

Græm badesø
Lille Natpåfugleøje
Larve
Se link
http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1427661&ForumID=11


Sand-Siv

Flydende Kogleaks


20 august 2015

Knavel

Husby
Raketvejen ved Græm badesø

Enårig Knavel


Sand-Siv
På turen fra Græm badesø til Marens Mauw så jeg følgende planter:

Børste-Siv
Glanskapslet Siv
Liden Siv
Sand-Siv
Tråd-Siv
Tudse-Siv
Mangeblomstret Frytle
Mark-Frytle
--------------------------------
Mangestænglet Sumpstrå
Almindelig Star
Hirse-Star
Sand-Star
--------------------------------
Bølget Bunke
Blåtop
Tidlig Dværgbunke
Fløjlsgræs
Hjelme
Almindelig Hvene
Katteskæg
Rød Svingel
Sandskæg
Tandbælg
---------------------------------
Blåmunke
Eng-Brandbæger
Engelsød
Klokke-Ensian
Engelskgræs
Harekløver
Hedelung
Hjelme
Humle-Sneglebælg
Hvidkløver
Håret Høgeurt
Smalbladet Høgeurt
Høst-Borst
Klokkelyng
Enårig Knavel
Kongepen
Kællingetand
Mose-Bølle
Krybende Pil (Gråris)
Prikbladet Perikon
Tormentil-Potentil
Regnfan
Revling
Rosa rugosa
Rundbælg
Rundbladet Soldug
Røllike
Vandnavle
Smalbladet Vejbred
Strand-Vejbred
Engelsk Visse
Øjentrøst

19 august 2015

Tyttebær

Stovbæk Krat
Tyttebær

Hirse-Star og formentlig Pille-Star
på afskrællet lyngområde

Pille-Star større tuer uden blomster


17 august 2015

Tadder-Vikke

Ringkøbing jernbaneterrænnet
Tadder-Vikke


15 august 2015

Klæbrig Brandbæger

Ringkøbing, Holstebrovej 
Klæbrig Brandbæger

Vand-Pileurt

Vejbred-Skeblad


10 august 2015

Sorthoved-Knopurt

Hoverdal, sti mod Lyngsmose
Sorthoved-KnopurtSmalbladet Høgeurt


Lidt tættere på

Almindelig sumpstrå

Skov-Angelik

Djævelsbid


08 august 2015

Gyldenlak Hjørneklap


Tarm Bybæk, hvor den løber ud i Skjern å
Gyldenlak Hjørneklap


Kær-Padderok

Flod-Klaseskærm

Pilblad
Vejbred-Skeblad

Bredbladet Mærke

Kugle-Museurt

Udspærret Dværgbunke

Ringkøbing
Baneterrænet
Udspærret Dværgbunke


Tue-Siv

Prikbladet Perikon