20 august 2015

Knavel

Husby
Raketvejen ved Græm badesø

Enårig Knavel


Sand-Siv
På turen fra Græm badesø til Marens Mauw så jeg følgende planter:

Børste-Siv
Glanskapslet Siv
Liden Siv
Sand-Siv
Tråd-Siv
Tudse-Siv
Mangeblomstret Frytle
Mark-Frytle
--------------------------------
Mangestænglet Sumpstrå
Almindelig Star
Hirse-Star
Sand-Star
--------------------------------
Bølget Bunke
Blåtop
Tidlig Dværgbunke
Fløjlsgræs
Hjelme
Almindelig Hvene
Katteskæg
Rød Svingel
Sandskæg
Tandbælg
---------------------------------
Blåmunke
Eng-Brandbæger
Engelsød
Klokke-Ensian
Engelskgræs
Harekløver
Hedelung
Hjelme
Humle-Sneglebælg
Hvidkløver
Håret Høgeurt
Smalbladet Høgeurt
Høst-Borst
Klokkelyng
Enårig Knavel
Kongepen
Kællingetand
Mose-Bølle
Krybende Pil (Gråris)
Prikbladet Perikon
Tormentil-Potentil
Regnfan
Revling
Rosa rugosa
Rundbælg
Rundbladet Soldug
Røllike
Vandnavle
Smalbladet Vejbred
Strand-Vejbred
Engelsk Visse
Øjentrøst

Ingen kommentarer: