23 april 2017

Engviol

Alkær mose
Eng-Viol

Flipkrave


20 april 2017

Milturt

Draved skov
Milturt

Desmerurt

Kær-Star


Nordlig Lund-Fladstjerne


Pyramide Læbeløs

Kær-Ranunkel


Kort over del af Draved Skov

Sten i Draved Skov

18 april 2017

Bøgen er sprunget ud

Så er bøgen i Amtmandslunden sprunget ud, præcis samme dato som sidste år.


14 april 2017

Kalkkarse

Tørringhuse
Hvid Kalkkarse, en forvildet haveplante.
Stængelbladene tæt filtet af meget lave hår.
Rosetbladene har spredte stjernehår på undersiden.

Markfrytle


11 april 2017

Festgræs

Madum å, lige før den løber ud i Stadil fjord
Festgræs mellem det tørre græs og liden nældeAlkærlukke i Ringkøbing
Hvid Anemone

07 april 2017

Maribo Gymnasiums skolesang 1938 af Kaj Munk

Maribo Gymnasium blev oprettet 1938 som kommunalt gymnasium, selv om der var gymnasium både i Nakskov og Nykøbing.
Kaj Munk skrev en skolesang til indvielsen i 1938 og Jørgen Bentzon skrev melodien 12.4.1938. Den er aldrig blevet trykt, men findes i Jørgen Bentzons efterladte manuskripter på Det kongelige Bibliotek i København anført under årgang 1940 som værk nr. 112,1b
og den står i Jørgen Bentzons manuskriptbog nr.22


    Klik for stort billede. Escape går ud igen.

Kaj Munk: Foråret så sagte kommer, Westermann 1944 side 161.

Opfølgning af emnet på min hjemmeside

Kaj Munk og pastor Bachevold

Den gamle præst i Tirsted og Vejleby Julius Bachevold mødte Kaj Munk, der lige var kommet ud af skoven og stod mellem de stynede popler, da han som 16-17 år gammel gymnasiast i Nykøbing katedralskole var kommet med toget til Ryde station og nu skød genvej gennem Kristianssædeskovene til Trætteskovvej.
Efter en snak tog Kaj Munk huen af og sagde farvel, og da lagde præsten sin hånd på hans pande og velsignede ham.
Kaj Munk skriver, at da han gik videre, følte han at noget helligt havde været ham nær.
Den blå anemone


Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af Himlens tone?
Den lille anemone
jeg planted dér i fjor.


Den blå anemone gennembryder den sorte jord med en enlig blomsterknop på en lang stilk og bladspidser, der endnu ikke er udfoldede.
Det hele er dækket af silkehår, der kan virke sølvfarvede.

    Med tilladelse fra fotografen Linda Kjær-Thomsen


Jeg tror, det er det Kaj Munk tænkte på med ordene "sølvblå flor"

Der var lavet flere melodier til sangen fra 1943, da Egil Harder en aften i 1945 var på besøg hos sin fransklærerinde på Frederiksberg, der meget myndigt sagde til ham: Den går De hjem og laver en bedre melodi til.
Det gjorde han, og næste dag viste han hende resultatet, men spurgte hvordan den dog skulle blive kendt af danskerne, hvortil hun svarede: Det er da nemt nok. De dedikerer den bare til Axel Schiøtz.
Det gjorde han, og Axel Schiøtz sang den første gang ved mindehøjtideligheden i Københavns Domkirke den 23. august 1945 og snart efter i Danmarks Radio, hvorefter Egil Harders melodi blev melodien alle kendte og brugte.
(Meddelt af Carl Peder Behrens, der har hørt forløbet af Egil Harder selv).