11 april 2017

Festgræs

Madum å, lige før den løber ud i Stadil fjord
Festgræs mellem det tørre græs og liden nælde



Alkærlukke i Ringkøbing
Hvid Anemone





Ingen kommentarer: