28 marts 2011

Vår gæslingeblomst, Skjern enge, Pumpestation Nord

23 marts 2011

Hestehov

Hestehov 6-8 cm i blomst ved viadukten.