24 maj 2013

Enskællet sumpstrå

Vest Stadil Fjord, fugletårn syd for Bjerg Thomsens hytte
Enskællet Sumpstrå

Grå Star

Ringkøbing. eng ved Holstebrovej 10
Almindelig Star

Knæbøjet Rævehale

Lav Ranunkel

Ringkøbing Viadukten
Draphavre


Ingen kommentarer: