05 juni 2019

Vibefedt

Houstrup Strand

Vibefedt



Kødfarvet Gøgeurt



Trævlekrone




Kragefod


Læge-Ærenpris



Kær-Ranunkel





Klitrose




Tranebær



Grå Star



Liden Siv



Brun Bjørnespinder-larve




Billede af voksen sommerfugl



Ingen kommentarer: