27 juli 2014

Sønderbygård

Arrangeret Ud-på-tur tur Sønderbygård ved Borris og vandring langs gamle åslynger, der formentlig allerede har ligget afsnørede siden 1600'tallet, da der var kraftigere vandføring og oversvømmelser. De gror til i Pil og El, hvis man ikke holder dem frie, hvilket sker her.
På dette sted var der tidligere var en spang over åen, hvor skolebørnene syd for åen kunne skyde genvej til Borris skole. Den blev nedlagt ved udretningen i 1960'erne. Der vil blive opsat en tro kopi af spangen indefor et år med offentlig adgang ad stier lange åen.
Ved den lejlighed spurgte jeg ejeren af Sønderbygård Mads Rahbek, der tidligere har ejet Albæk mose, hvorfor området vest herfor kaldes Fandens eng, og han fortalte, at den var så fuld af Katteskæg, at engen var umulig at slå, når den var tør. Det skulle helst gøres om aftenen, når duggen var faldet. Det var altså en meget besværlig eng, deraf navnet.

Ingen kommentarer: