20 juli 2013

Rold Skov

Todagestur torsdag og fredag til Rold Skov og Lille Vildmose

Rold Skov

Vej vest for Mossø fra Turistvejen mod jamborettepladsen
Skov-Rørhvene

Liden Vintergrøn

Kæmpe-Svingel

Mossø
Hønsebær

Bregnesø
Stjerne-Star

Næb-Star

Tråd-Siv

Tue-Kæruld

Mosskovgård
Nikkende StarLille Vildmose


Lillesø
Smalbladet Dunhammer

Toftemose
Plankesti


Hvid Næbfrø

Rundbladet Soldug

Langbladet Soldug

Toftemose.
Sti fra Toftesø fugletårn til plankesti
Dagpragtstjerne


Portlandmosen
Multebær

Knippe-Star


Ingen kommentarer: