27 juli 2017

Bredbladet Mærke

Skjern å ved Kong Hans' bro

Bredbladet Mærke


Gifttyde


Flod-Klaseskærm

Skov-Angelik

Stortoppet Rapgræs


Eng-Rørhvene

Høj Sødgræs

Sø-Kogleaks

Vejbred Skeblad

Kær-Galtetand

Sværtevæld

Kær-Tidsel


Nyse-Røllike

Sø-Kogleaks
Ingen kommentarer: