14 april 2012

Løvsanger

Løvsanger ved Skjern å, lidt vest for Pumpestation Nord.
Festgræs alle vegne.
Mark-Frytle alle vegne.
Taraxacum hist og her.

Ingen kommentarer: