01 august 2014

Blærerod i blomst

Albæk mose
Kortsporet Blærerod i blomst, (til højre i billedet)
der vokser i tæt bestand af
ikke-blomstrende
Storlæbet blærerod (venstre del af billedet)
En enkelt i blomst 20-30 cm nordvest for den træpind, der formodentlig er sat for at vise stedet med Blærerod. Se kortet.


Blærerod også set, lige hvor jeg træder ud i mosen

Kort med Blærerod

Liden soldug
Ret lang blomsterstilk, men kun 10-14 mm lange blade, slet ikke 2-3 cm
Langbladet Soldug skal også være solitær.

Ingen kommentarer: