28 juni 2015

Kær-Guldkarse

Hover å ved Hovedvej A 16
Kær-Guldkarse


Tandet Sødgræs
bemærk de tandede dækblade
og de korte støvknapperMark-Forglemmigej


Tigger-Ranunkel


Lidt længere nordpå ved Hovedvej A 16
Eng-Rørhvene

Rørgræs

Mose-Bunke

Hoverdal Plantage
Spergel

Pille-Star

Læge-Ærenpris

Lav Skorzoner


Ingen kommentarer: