09 juni 2016

Kødfarvet gøgeurt

Vest-Stadil Fjord
Kødfarvet gøgeurt


Kødfarvet Gøgeurt,
purpurfarvet variation


Tråd-Siv

Skjolddrager


Kær-Snerre

Smalbladet Kæruld


Grå Star
Almindelig Star
Trævlekrone
Enskællet Sumpstrå


Ingen kommentarer: