05 september 2016

Sideskærm

Hegnet med tæt krat af Havtorn, Rosa rugosa, Mosebølle og meget mere,
der afgræsses af Galloway-stude.
Her søen, hvor de kan drikke


I det lave våde område forrest i billedet stod mange Sideskærm


Larve af Ceramica pisi
Ærteugle

Se billeder på Lepiforum.de

Ingen kommentarer: