10 maj 2014

Kærsanger

Vest Stadil Fjord. Syd for Bjerg Thomsens hytte
Kærsanger
Tornsanger
Enskællet Sumpstrå


Grå Star

Smalbladet Kæruld

Eng øst for Bjerg Thomsens hytte
Lav Ranunkel

Toradet Star

Smalbladet Vikke

Foder-Kulsukker

Trævlekrone

Knæbøjet Rævehale


Ingen kommentarer: