24 maj 2014

Liden Fugleklo

Eng ved fjordarm ind bag Baggers Dæmning ved Søndervig.
Liden Fugleklo.

Knold-Star
60 cm høj tue på 15 cm høj sokkel, 
måske, men der er tvivl om det i stedet er Almindelig Star

Enskællet Sumpstrå

Kær-Trehage

Trævlekrone

Sø-Kogleaks

Gåse-Potentil

Skjaller

Engelskgræs

Smalbladet Vikke

Vandnavle

Græsbladet Fladstjerne

Kær-Snerre

Denne lokalitetIngen kommentarer: