16 maj 2014

Vandrøllike

Skjern Å,  Albæk mose
Vandrøllike

Frøbid
med Liden Andemad

Rank Vinterkarse


Bølget Bunke

Tidlig Dværgbunke


Ingen kommentarer: